Kim jesteśmy

DIVEKO to ekologiczny butik odzieżowy dla kobiet. Sprzedajemy ubrania nowe (głównie od małych polskich producentów) oraz używane. W trendzie z równoważonego rozwoju, pakujemy i wysyłamy nasze produkty tylko w ekologicznych i biodegradowalnych materiałach.

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu jest Marta Gołąbczak-Bartko, ul. Kazubów 8b/36, 01-466 Warszawa, NIP: 5223263584, +48-666-857-634, sklep@diveko.pl

 I. Postanowienia ogólne

§ 1

Pod poniższymi pojęciami użytymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, należy zdefiniować pojęcia: 

 • DIVEKO – diveko Marta Gołąbczak-Bartko, NIP: 5223263584, ul. Kazubów 8b/36, 01-466 Warszawa;

 • Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.diveko.pl oraz jej podstronach;

 • Kupujący/klient” – każdą osobę, która zawarła z DIVEKO umowę o założenie konta w sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia;

 • Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

 • Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego;

 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto można także utworzyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia.


§ 2

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez DIVEKO na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu i stworzenia swojego Konta.

 • Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 • Informacje podane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 661 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert przez Kupujących. Czynności faktyczne oraz ich prawna kwalifikacja, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży towarów opisane zostały w § 11 Regulaminu. 

§ 3

 • Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. DIVEKO może dokonywać zmian asortymentu sklepu, cen towarów, przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 • DIVEKO dostarcza zakupione w Sklepie towary tylko na terenie Polski.

 • DIVEKO oświadcza, że wszystkie towary oferowane w Sklepie będą zgodne z umową w rozumieniu przepisów o ochronie konsumenta oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.II. Złożenie zamówienia 

§ 4

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.§ 5

 • W celu zawarcia umowy sprzedaży z DIVEKO Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”.

 • Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich, zmiany liczby sztuk zamawianego towaru lub dodania kolejnych towarów. By przejść do kolejnego etapu, należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

 • Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Kupujący posiadający Konto będzie na tym etapie widział dane dotyczące dostawy dodane w jego Koncie (dane można edytowa

 • ) i będzie mógł wybrać od razu formę płatności. Jeżeli Kupujący ma kod rabatowy, to może podać go w odpowiednim polu. Na tym etapie należy także wybrać formę dostawy. Koszt każdej z form dostawy podany jest w formularzu zamówienia. Następnie należy przejść do wyboru metody płatności.

 • Na tym etapie Kupujący będzie mógł wybrać formę płatności. Może także dodać kod rabatowy w odpowiednim polu. W rubryce „Przejdź do kasy” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Klikając przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sklepu internetowego www.diveko.pl

 • Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa DIVEKO ofertę zawarcia powyższej umowy. DIVEKO wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail DIVEKO poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie zamówienia do realizacji.

 • W przypadku wyboru sposobu płatności: PayU lub Blik, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia Kupującego, w całości mu zwracana.


§ 6

 • Dostępne są następujące sposoby płatności:płatność kartą kredytową oraz płatność drogą elektroniczną poprzez PayU (m.in. szybki przelew internetowy, Blik, płatność kartą) oraz Blik.

 • Dostawy realizują firmy Inpost (paczkomaty oraz dostawa kurierska) oraz Orlen Paczka (dostawa do punktu odbioru). Możliwy jest również odbiór osobisty pod adresem: KAZUBÓW
  Terminy realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych i nie obejmuje czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku, gdy DIVEKO nie będzie w stanie zrealizować wysyłki w powyższym czasie, klient mailowo zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na przesyłkę lub możliwości odstąpienia od umowy.
  Rekomendujemy by Kupujący w dniu otrzymania towaru rozpakował go i ewentualne uszkodzenia towaru niezwłocznie do DIVEKO. Ułatwi to DIVEKO przeprowadzenie reklamacji w stosunku do kuriera. Powyższa rekomendacja w żadnym stopniu nie ogranicza praw Konsumentów oraz PB jednoosobowych i nie nakłada na nich obowiązku działania zgodnie z tą rekomendacją.

 § 7

Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez DIVEKO w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.III. Zwroty i reklamacje 

§ 8

 • Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z DIVEKO, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować DIVEKO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: DIVEKO, mailowo na adres: sklep@diveko.pl.

 • Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez DIVEKO, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • W przypadku całościowego odstąpienia od umowy DIVEKO zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DIVEKO), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. DIVEKO dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.

 • DIVEKO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do DIVEKO niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie rzeczy na czas transportu.

 • Nie realizujemy wymian produktów pełnowartościowych; w celu wymiany na inny rozmiar/kolor/itp konieczne jest zwrócenie produktu i ponowne złożenie zamówienia.

 • Prosimy o adresowanie zwrotów na:

  ul. Kazubów 8b/36

  01-466 Warszawa

 • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,

§ 9

 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez DIVEKO lub dotyczące zakupionych towarów można składa

   pisemnie na adres:
   ul. Kazubów 8b/36
   01-466 Warszawa

Z dopiskiem reklamacja

 • mailowo na następujący adres e-mail:sklep@diveko.pl


 • W reklamacji należy poda

 • : numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikowa

 • ), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 • DIVEKO ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.IV. Czas trwania umowy o założenie Konta 

§ 10

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 11

 • Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres DIVEKO podany w § 1 lub e-mailem na sklep@diveko.pl

 • DIVEKO może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli podejmie decyzję o zakończeniu działania SklepuV. Zmiany Regulaminu 

§ 12

 • DIVEKO ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

  • wprowadzenia przez DIVEKO nowych usług, związanych ze Sklepem,

  • zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu,

  • zmian sposobów dostawy lub płatności, albo terminów płatności lub dostawy,

  • modyfikacji ścieżki zakupowej,

  • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

 • W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, DIVEKO zobowiązuje się do przesłania do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

 • Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 11 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.VI. Postanowienia końcoweSprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zamówienia

Zamówienia składa się za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta)

Czego szukasz?
Wpisz słowo, które chcesz wyszukać i naciśnij „enter”